Caritas: Esame viena šeima

Parašyta Sekmadienis, 04 liepos 2021

Bendrystė - neįkainojama dovana, kurią galime vienas kitam įteikti. Šiai bendrystei Telšių vyskupijos Caritas į Palangą sukvietė gausų būrį Caritas  koordinatorių ir savanorių. Sudaryta turininga ir kryptinga trijų dienų programa „ Šv. Juozapo globoje“ dar tvirčiau sutelkė Carito savanorius į bendrą šeimą bendram tikslui – padėti tam, kuriam reikalinga ne tik materialinė, bet ir dvasinė pagalba.

 

Dažniausiai pasitaikantis teiginys – „Caritas“ yra pagyvenusių žmonių organizacija“. Šią sentenciją paneigė gražus jaunų žmonių būrys, dalyvavęs šioje stovykloje. Stovyklos dalyvius pasveikinti atvyko ir Lietuvos Caritas gen. sekretorė Deimantė Bukeikaitė.

Karitiečiai dalyvavo Susitaikinimo pamaldose, skirtose Carito savanoriams ir Švč. Sakramento adoracijoje Palangos bažnyčioje. Šeštadienį vyko konferencija ,,Šv. Juozapas ir save dovanojanti meilė", kurią vedė s. Vitalija Fedaravičiūtė. Lectio divina: šeši susitikimai su šv. Juozapu. Dar niekada savanoriai nebuvo taip artimai pažinę  šv. Juozapo gyvenimo, jo asmenybės.

Antrąją konferenciją ,,Šeima - Dievo ikona" vedė br. Paulius Vaineikis OFM. Visus sužavėjo brolio Pauliaus giesmės ir pasakojimas apie šeimą. „Toks, koks esu,  su tuo, ką turiu, pas Tave, mano Jėzau, aš ateinu“. Skambėjo širdinga giesmė, kuriai pritarė visi konferencijos dalyviai.

Po Šv. Mišių Telšių  vyskupijos Caritas vadovė Jūratė Damanskienė ir  pavaduotoja Sonata Jakumienė  padėkojo Telšių vyskupo generalvikarui kun. Viliui Viktoravičiui, Palangos Švč. Mergelės Ėmimo į dangų parapijos klebonui kun. Kęstučiui Balčiūnui , br. kun. Pauliui Vaineikiui OFM ir šlovintojų grupei iš Kretingos. Atsisveikinimo dieną renginio dalyviai dalijosi įspūdžiais, džiaugėsi įgytomis žiniomis, dėkojo organizatoriams ir konferencijų vedėjams. Karitiečiai išvyko patyrę bendrystės džiaugsmą, gavę neįkainojamą atgaivą sielai ir apdovanoti Šv. Dvasios dovanomis.

Telšių vyskupijos Caritas nuoširdžiai dėkoja Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos Caritas vadovei Vilmai Vorienei ir savanoriams už pagalbą, organizuojant renginį.

Telšių vyskupijos Caritas informacija 

Caritas stovykla

 

Caritas stovykla 1

Monday the 26th. Design by QualityJoomlaTemplates. Gerumas mus vienija
Copyright 2012

©