top of page
  • telsiucaritas

Šeimų projektas

Telšių Mažosios parapijos Carito komanda baigė vykdyti 2022 m. balandžio mėn. prasidėjusį „Šeimų

projektą“.

Šio projekto metu sveikatos psichologė Agnė Burkauskaitė vedė individualius ir grupinius užsiėmimus

vaikams, turintiems įvairių spec poreikių bei individualius užsiėmimus jų tėvams kas yra atsakinga tėvystė, kaip

padėti sau ir vaikui, kaip spręsti iškilusias problemas, kai vienam pačiam sunku jas išspręsti arba apie problemas

labai nedrąsu kalbėti ir nejauku ieškoti pagalbos. Prie projekto veiklos savanorystės pagrindais prisidėjo Telšiuose

apsigyvenusi karo pabėgėlė ukrainietė psichologė Anna Keller. Ji pravedė Žarėnų dienos centro lankančių vaikų

mamos neurografikos užsiėmimą. Neurografika, kaip pasakojo psichologė, tai grafinis mūsų santykio su problema

bei mūsų problemos pojūčių transformacijos metodas, leidžiantis dirbti su savo vidiniais išgyvenimais. Šis terapijos

metodas leidžia išlieti savo emocijas ant popieriaus ir, dirbant su piešiniu, pasinerti į sąmonės gelmes, taip

transformuoti problemą ir pakeiti savo realybę. O toliau suveikia paprastas dėsnis: jei keičiamės mes, keičiasi ir

pasaulis aplink mus. Atitinkamai keičiasi ir tos problemos, kurios taip dažnai mus vargina.

Carito reikalų koordinatorės socialinės pedagogės Editos Barsienės vedamos individualios socialinės

konsultacijos šeimoms, patiriančioms įvairių sunkumų, buvo nukreiptos į santykių šeimoje gerinimą, dorovinių

vertybių pagrindo formavimą šeimoje ir kaip nebijotį socializuotis visuomenėje. Projekto pabaigoje 10 vaikų

dalyvavo Mažosios parapijos Carito vaikų stovykloje, kurioje parapijos Carito savanorių- Telšių tunto skautų

vadovų komanda, vaikus mokė nugalėti savo baimes, skatino patirti nuotykių, išmokti pagelbėti sau ir artimui ir

nepamiršti, kad kiekvienas iš jų yra talentingas ir gali savo talentu puošti ne tik save, bet ir Bažnyčią.

Dalinamės akimirkomis iš projekto veiklos.

Projektas finansuojamas iš SADM lėšų
5 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page