top of page
  • telsiucaritas

Šventė stokojantiems parapijiečiams Klaipėdoje

Ir vėl džiaugsmingai susitikome tokiame dideliame būryje. Trečiąjį

advento sekmadienį įžiebiama Piemenėlių žvakė, kuri simbolizuoja pačių

mažiausiųjų, pasaulio užmirštųjų, vargdienių džiaugsmą. Caritas

savanoriai surengė šventę stokojantiems parapijiečiams. Koncertavo Prano

Mašioto progimnazijos moksleivių kolektyvas. Vyko žaislų loterija be

pralaimėjimo. Galiausiai visus pradžiugino Kalėdų senelis su žaidimais ir

dovanomis. O nepasiturintiems parapijiečiams buvo išdalinta 40 šventinių

maisto paketų, surinktų rudeninės Maisto banko akcijos metu. Nuoširdus

ačiū visiems prisidėjusiems prie šios šventės. Gerumas mus vienija.
5 views0 comments

Comentários


bottom of page