top of page
  • telsiucaritas

Žemaičių Kalvarijos atlaidai

Liepos 3 dieną gausus būrys Telšių vyskupijos Caritas savanorių dalyvavo Žemaičių Kalvarijos atlaiduose. Į renginį taip pat atvyko Lietuvos Caritas generalinė sekretorė Deimantė Bukeikaitė bei grupė piligrimų iš Vilniaus Arkikatedros parapijos.

Diena prasidėjo konferencija, kurią vedė Vilniaus arkivyskupijos Caritas kapelionas kun. Žydrūnas Vabuolas.

Šv. Mišias Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikoje aukojo Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas. Po Šv. Mišių vyko maldinga procesija į Kryžiaus Kelio kalnus.

Sugrįžusiems į baziliką savanoriams dėkojo Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius bei Telšių vyskupijos Caritas direktorė Jūratė Damanskienė.

Turininga diena baigėsi agape, kurią karitiečiams ir svečiams suruošė Telšių Švč. Mergelės Ėmimo į dangų savanorių komanda.


5 views0 comments

Comentários


bottom of page