top of page
  • telsiucaritas

AKMENĖS CARITO INICIATYVA – ŠVENTINĖ POPIETĖ SENOLIAMS

AKMENĖS CARITO INICIATYVA – ŠVENTINĖ POPIETĖ SENOLIAMS

Parašyta Antradienis, 19 vasario 2019

Gražiai, šiltai ir prasmingai Akmenės žmonės paminėjo jau 101-ąją Vasario šešioliktąją. Šeštadienį už Tėvynę aukotos šv. Mišios, atidaryti suremontuoti kultūros namai, kur vyko šventinis koncertas. Sekmadienį, po Sumos, Akmenės Carito grupelės moterys į parapijos namus pakvietė vyresnio amžiaus žmones kartu paminėti šią mūsų tautos šventę.

Gražiai, šiltai ir prasmingai Akmenės žmonės paminėjo jau 101-ąją Vasario šešioliktąją. Šeštadienį už Tėvynę aukotos šv. Mišios, atidaryti suremontuoti kultūros namai, kur vyko šventinis koncertas. Sekmadienį, po Sumos, Akmenės Carito grupelės moterys į parapijos namus pakvietė vyresnio amžiaus žmones kartu paminėti šią mūsų tautos šventę.

Žmonės noriai atsiliepė į kvietimą. Visus pasitiko muzikantai - Akmenės muzikos mokyklos mokytojai Valdas Bogavičius ir Algis Gulbinas bei pastarojo mokinė Armantė Kyzikaitė. Jie birbynėmis ir akordeonu atliko keletą lietuvių kompozitorių kūrinių.

Sveikinimo žodį tarė ir malda popietę palaimino Šv. Onos bažnyčios klebonas kanauninkas Algis Genutis. Prisiminta ta tolima, prieš 101-ius metus įvykusi, vasario 16-oji. Lietuvos Taryboje tuomet dalyvavo ir Nepriklausomybės Aktą pasirašė net keturi kunigai. Tai Justinas Staugaitis (vėliau Telšių vyskupas), Kazimieras Steponas Šaulys (prelatas, teologijos profesorius), Vladas Mironas (vėliau buvęs ir premjeras) bei Alfonsas Petrulis (kunigas).

Padvarėlių kaimo senolė Danutė Baranauskienė skaitė keletą savo kūrybos eilėraščių, dalinosi vaikystės prisiminimais iš karo metų.

Su švente pasveikino bei praktiškų gyvenimo patarimų davė visų gerbiamas ir mylimas Akmenės gyventojas Anicetas Lupeika.

Carito moterys: Stanislava Obelienienė, Ona Mockienė ir Danguolė Žilinskienė susirinkusius nudžiugino savo vaišėmis.

Toks jaukus, šeimyniškas vyresnės kartos žmonių susiėjimas, Carito pradėtas organizuoti jau pernai, tikimasi, išaugs ir į tradicinį. Juk ir šventasis apaštalas Jonas savo pirmajame laiške sako: ,,Jei Dievas mus taip pamilo, tai ir mes turime mylėti vieni kitus“.(1 Jn 4,11)

Už suorganizuotą džiugią popietę Carito moterims ir klebonui Algiui Genučiui tebūna mūsų ištarti patys nuoširdžiausi padėkos žodžiai.

ELENA GUBOVIENĖ Pastoracinės tarybos narė


1 view0 comments

Comments


bottom of page