top of page
  • telsiucaritas

Artumo programos mokymai Klaipėdoje

Telšiuose dar rugsėjo mėnesį prasidėję Artumo programos mokymai Caritas savanoriams, kuriuos vedė Vilniaus arkivyskupijos Caritas direktorės pavaduotoja Ieva Kuzmaitė.

Vienas iš svarbiausių programos tikslų-sergančių, neįgaliujų bei vienišų žmonių lankymas namuose. Džiugu, kad mokymuose dalyvauja ne tik Caritas savanoriai iš Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bei Šv. Juozapo Darbininko parapijų, bet ir Šilutės Šv. Kryžiaus, Palangos Švč. Mergelės Ėmimo į Dangų, Švėkšnos Šv.Apaštalo Jokūbo parapijų koordinatoriai ir savanoriai.

Pirmojo susitikimo metu Klaipėdos dekanato Caritas koordinatorė Sigita Lukošienė pristatė Artumo programą ir supažindino renginio dalyvius su jos ypatumais. Kun. Andrius Vaitkevičius kalbėjo apie Bažnyčios ir krikščionio pašaukimą Caritui.

Antrajame susitikime savanoriai klausėsi psichologės Jūratės Mažonaitės-Pocienės paskaitos apie sergančiųjų, neįgaliųjų bei vyresnio amžiaus žmonių psichologinius ypatumus bei prof.dr.Andriaus Maco liudijimų, kaip pasitarnauti žmogui, kamuojamam ligų ir vienišumo.

Programos dalyvių dar laukia susitikimai gruodžio mėnesį , kuriuose bus kalbama socialinių paslaugų ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo bei vyresnio amžiaus žmonių dvasingumo temomis.

Rūpinimasis, atjauta yra pirmoji mūsų užduotis, o tiksliau pagrindinis pašaukimas.

Būti kartu su žmogumi, paimti jo ranką – tai leisti suvokti, kad norime jausti jį esant kartu, kad klausomės jo pasakojimo ne tik norėdami jį suprasti – jo gyvenimo istorija taps mūsų gyvenimo dalimi.

Nuoširdžiai dėkojame programos iniciatorėms bei organizatorėms Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko parapijos ir Klaipėdos dekanato Caritas koordinatorei Sigitai Lukošienei, Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos Caritas koordinatorei Aurelijai Lipskei, Šilutės Šv. Kryžiaus parapijos bei Šilutės dekanato Caritas koordinatorei Nijolei Stankienei, Palangos Švč. Mergelės Ėmimo į Dangų parapijos Caritas koordinatorei Vilmai Vorienei ir visiems savanoriams už aktyvų įsitraukimą į programą ir tarnystę vargstantiems.


0 views0 comments

Comments


bottom of page