top of page
  • telsiucaritas

CARITAS tarnystė karantino pandemijos metu

,,Nusileiskit į pogrindį ir iš hipervirtualaus, bekūnio pasaulio pereikite į kenčiantį kūnišką vargšų pasaulį. Turime leistis į tokią atsivertimo kelionę. Ir jei nepradėsime čia, nebus jokio atsivertimo, “– kviečia Popiežius Pranciškus.

Caritas tarnystė pandemijos metu nenutrūksta, bet tampa dar labiau reikalinga vargstantiems. Tačiau karantino laikotarpiu keičiasi pagalbos pobūdis ir intensyvumas.

Prasidėjus karantinui, savanoriams labai trūko apsaugos priemonių, tačiau didelių Lietuvos Caritas pastangų dėka buvo patenkintas svarbiausias daugkartinio naudojimo kaukių ir dezinfekcinio skysčio poreikis. Pirmenybė buvo teikiama parapijoms, kuriose maitinami vargšai ir pristatomas maistas į namus.Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies, Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės darbščiosios karitietės pačios ėmėsi kaukių siuvimo, jomis taip pat dalijamasi su vargstančiais.

Pasikeitus veiklos sąlygoms, Caritas savanoriai vyskupijos parapijose išklauso ir konsultuoja telefonu, nuperka maisto bei vaistų vienišiems seneliams, neįgaliesiems bei socialiai pažeidžiamiems asmenims ir atveža produktus į namus.

Džiugina, kad daugelyje vyskupijos parapijų Caritas šiuo metu ypač glaudžiai bendradarbiaujama su savivaldybių socialinės paramos skyriais. Telšių, Mažeikių, Akmenės, Šilalės savivaldybės padeda Caritas savanoriams apsirūpinti apsaugos priemonėmis bei organizuoti pagalbą vargstantiems žmonėms.

Telšių Šv. Antano Paduviečio parapijos Caritas valgykloje dvi savanorės virėjos Virginija ir Irena kasdien gamina maistą apie 40-čiai žmonių. Karštas maistas benamiams kas rytą vežamas į nakvynės namus. Valgyklos lankytojai pasiima ir išsineša maistą vienkartiniuose induose. Socialinės paramos skyrius taip pat parūpina ir apsaugos priemonių. Pasirodžius straipsniui ,,Telšių žiniose“, gyventojai neliko abejingi: paaukojo daržovių, padėjo nuvežti maisto neįgaliems asmenims.

Žarėnų Šv. Stanislovo parapija, kuri nuolat remia Caritas valgyklą, pirmieji atsiliepė į prašymą, tačiau labai smagu, kad atsirado daugiau, norinčių prisidėti. Broliai saleziečiai talkina valgyklos virėjoms, dalijant maisto davinius.

Maistas vienkartiniuose induose taip pat dalijamas Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio, Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies, Šilutės Šv. Kryžiaus, Tauragės Šv. Trejybės parapijose.

Vaikų dienos centrų veikla parapijose sustabdyta, tačiau vaikams taip pat dalijamas maistas išsinešimui Tauragės dekanato Žygaičių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus ir Tauragės Šv. Trejybės parapijose. Varnių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus parapijos vaikų dienos centro lankytojams bei Eigirdžių Dievo Apvaizdos parapijos vaikams iš socialiai pažeidžiamų šeimų išdalinta parama maisto produktais, kurią Lietuvos Caritui perdavė LIDL prekybos tinklas.

Prieš Šv. Velykas Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų bei Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijų Caritas organizavo ,,Pasninko krepšelio“ akciją, kurios metu žmonės aukojo maisto produktus nepasiturintiems. Klaipėdoje akcija toliau tęsiama ir karantino metu.

Priekulės Šv. Antano Paduviečio Caritas savo parapijoje surengė pasidalijimo konservuotomis gėrybėmis akciją, skirtomis stokojantiems asmenims bei Telšių kunigų seminarijos valgyklai paremti.

Telšių vyskupiją taip pat pasiekė parama, gauta iš aukų, surinktų akcijos ,,Šviesos žemėlapis“ metu. Už paramos lėšas nupirkta maisto produktų stokojantiems Palangoje, Vydmantuose, Mosėdyje, Telšiuose, Tveruose. Šilutėje paramos sulaukė ,,Krizių centro“ ir nakvynės namų gyventojai. Skuodo Švč. Trejybės parapijos Caritas savanorės maistą vargstantiems parūpino iš parapijiečių aukų.

Nuoširdi padėka Telšių vyskupijos Caritas savanoriams, kurie šiuo sunkiu metu nepaliauja tarnauti vargstantiems ir būti gyvu artimo meilės pavyzdžiu.

0 views0 comments

Comments


bottom of page