top of page
  • telsiucaritas

Carito jubiliejus Šiluvoje

Rugsėjo 7 d. Šiluvoje paminėtas Lietuvos Caritas 30-metis. Telšių vyskupijos Caritas savanoriai iš Klaipėdos, Tauragės, Šilalės, Rietavo ir kitų parapijų bei įvairių Lietuvos vyskupijų meldėsi už ilgus tarnystės metus, kad Dievo malonė veiktų per visus prisijungiančius prie gailestingumo darbų.

Prieš vidudienį kun. Gintaras Urbštas kreipėsi į piligrimus katecheze. „Pats Jėzus davė kitiems išdalyto gyvenimo pavyzdį. Jis įsteigė tarnavimą ir parodė, koks turėtų būti mūsų stilius – nusižeminimas kitų atžvilgiu“, – sakė katechezės vedėjas.

Iškilmingoje Eucharistijoje, kurią koncelebravo nominuotasis kardinolu arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, kunigai, patarnavo diakonai, seminaristai, buvo meldžiama, kad Dievas būtų šios meilės šaltinis visiems tarnaujantiems Carite .

Homiliją sakė arkivyskupijos apaštalinis administratorius vyskupas Algirdas Jurevičius. „Esate artimo meilės apaštalai“,– pabrėžė ganytojas.Vyskupas atkreipė dėmesį, kaip popiežius Pranciškus nuolat pabrėžia meilę mažutėliams, visaip nuskriaustiesiems, kalba apie dvasinio dėmesio stoką vargšams ir ypač šių atvirumą Dievui. ,,Ką padarėte vienam iš mažiausiųjų brolių, man padarėte – taip veikia nesavanaudiška meilė“, – priminė vyskupas.

Visuotiniuose maldavimuose visiems Carito tarnystėje prašyta Šventosios Dvasios vedimo, melsta, kad ir visos katalikiškos organizacijos rodytų Jėzaus meilę XXI a. žmogui.

Po šv. Mišių Telšių vyskupijos Caritas savanoriai ir bendradarbiai iš įvairių Lietuvos vyskupijų jungėsi į bendrą agapę piligrimų kiemelyje.

Informacija panaudota iš:

0 views0 comments

Comentários


bottom of page