top of page
  • telsiucaritas

Carito savanoriai meldėsi Žemaičių Kalvarijos atlaiduose

Liepos 2-ąją Carito savanoriai kartu su Maltos ordino, Raudonojo Kryžiaus, samariečių, socialiniais ir senelių namų darbuotojais meldėsi Žemaičių Kalvarijos atlaiduose. Šv. Mišioms vadovavo Šiaulių vyskupas Darius Trijonis.

Carito savanoriai čia taip pat paminėjo Carito atkūrimo 35-metį. Juos pasveikino Telšių vyskupas A. Jurevičius, Lietuvos Carito generalinė sekretorė Deimantė Bukeikaitė, Telšių vyskupijos Carito direktorė Jūratė Damanskienė bei buvusi vyskupijos Carito direktoriaus pavaduotoja Alfreda Tamoševičienė.

Telšių vyskupijos Carito vadovė aptarė pastarųjų metų Carito savanorių pasiekimus ir iniciatyvas. Ji pasidžiaugė, jog pastaraisiais metais TVC savanoriai suteikė įvairios pagalbos beveik 12 tūkstančių asmenų, iš jų - 2101 Ukrainos karo pabėgėliams.

Renginyje pristatytos komandų sėkmės istorijos ir ateities siekiai, padėkos raštais, atminimo dovanėlėmis apdovanotos savanorių komandos bei ilgamečiai vyskupijos Carito savanoriai.


Telšių vyskupijos Carito vadovė savanoriams linkėjo gausių Dievo malonių, kad pripildyti jomis būtų vilties nešėjais vargą patiriantiems žmonėms.8 views0 comments

Comments


bottom of page