top of page
  • telsiucaritas

Gavėnios rekolekcijos Žemaičių Kalvarijoje

Savaitgaly Caritas savanoriai iš Mažeikių, Naujosios Akmenės, Šilalės, Sedos,Telšių, Palangos ir Priekulės parapijų dalyvavo rekolekcijose Žemaičių Kalvarijoje. Rekolekcijas vedė kun.Gediminas Numgaudis OFM .Savanoriai dalyvavo Šv.Mišiose ir Švč.Sakramento adoracijoje, konferencijose gilinosi į Šv.Raštą, Izraelio tautos istoriją, diskutavo apie santykį su Dievo Žodžiu, Šv.Dvasios veikimą žmogaus gyvenime.,,Šv.Dvasia mus įgalina daryti gerumo darbus.Ką padarėme gera- tai Dievo malonė,o ne mūsų nuopelnas,"-mokė rekolekcijų vadovas kun.Gediminas Numgaudis.

Dėkojame Žemaičių Kalvarijos klebonui kun.Modestui Ramanauskui už svetingumą ir šiltą priėmimą, kun.Gediminui Numgaudžiui už tvirtą palydėjimą Gavėnios kelionėje, rekolekcijų dalyviams už maldas ir karitietišką bendrystę. Telšių vyskupijos Caritas informacija9 views0 comments

Comments


bottom of page