top of page
  • telsiucaritas

Mokymų „Bendruomenių akseleratorius“ įspūdžiai

Telšių vyskupijos Caritas bendrystės centro; Saulėtoji užuovėja; vadovė Edita bei

centro savanorės Nadia ir Natalia -ukrainietės, gyvenančios šiame bendrystės centre, vasario 24 d.

dalyvavo tarptautiniame forume Vilniuje „Dveji nepaliaujamos kovos metai: Ukrainos

bendruomenės lyderystės stiprinimas“. Forumas vyko Vytauto Didžiojo universitete Ukrainos

centre, kuris įkurtas 2022 m. birželio mėn. ponios Dianos Nausėdienės ir Ukrainos pirmosios

ponios Olenos Zelenskos. Šis forumas- tai 3-jų etapų bendruomenių lyderių mokymų pabaiga.

Mokymų ir šio forumo pagrindinė mintis- skatinti organizacijų, institucijų, bendruomenių ir jų

lyderių, dirbančių su ukrainiečių bendruomeninėmis Lietuvoje bendradarbiavimą bei prisidėti prie

ukrainiečių bendruomenių stiprinimo, įgalinimo ir plėtros regionuose.


Tarptautinį forumą pradėjo Lietuvos Respublikos pirmoji ponia Diana Nausėdienė.

Susirinkusius per tiesioginį interneto ryšį pasveikino Ukrainos pirmoji ponia Olenos Zelenska bei

Vytauto Didžiojo universiteto rektorius profesorius Juozas Augutis. Forumo dalyviai ir pranešėjai-

tai atstovai iš vyriausybinio sektoriaus bei NVO. Vyko diskusijos apie pilietinės visuomenės

plėtrą, Ukrainos bendruomenių Lietuvoje įgalinimą bei atsparumą. Labai įdomiai savo mintimis

dalijosi atstovė iš BritishCouncil, kuri palietė itin aktualią temą- tai švietimo ir kultūrinių ryšių su

ukrainiečių bendruomenėmis stiprinimo galimybes.


3-jų etapų mokymai „Bendruomenių akseleratorius“ suteikė dalyvavusiems lietuvių ir

ukrainiečių lyderiams kompetencijų, reikalingų skatinti pilietinį įsitraukimą ir stiprinti

bendruomenės ryšius, kurti partnerystes, pradėti iniciatyvas ir spręsti aktualias problemas, su

kuriomis susiduria Lietuvos ukrainiečių bendruomenė. Dalyviams buvo pristatyti pilietinės

visuomenės veikimo principai, efektyvaus mokymosi atmosferos sukūrimas, bendruomenės lyderio

vaidmens ypatumai, efektyvūs bendruomenės įtraukimo būdai. Paskaitų ir praktinių užsiėmimų

metu nagrinėjome kaip atliepti bendruomenės poreikius kuriant projektų idėjas taip pat kas tai yra

finansavimo galimybių paieška, planavimas, projektų paraiškų rašymas, projektų įgyvendinimas.

Dalyvavimas Ukrainos centro Vilniuje organizuotose mokymuose, atvėrė dar vieną

unikalią galimybę! Šių metų sausio 10 d. bendrystės centro vadovė ir Telšių vyskupijos Carito

bendrystės centre gyvenančios bei savanoriaujančios ukrainietės lankėsi Viniuje, Ukrainos centre,

renginyje "Mes kartu / Ми разом / We are together", kuris organizuojamas, siekiant dar kartą

pademonstruoti ukrainiečių ir lietuvių tautų vienybę, išreikšti dėkingumą už Lietuvos pagalbą,

solidarumą ir paramą kovoje su agresoriumi. Renginio svečiai buvo: Lietuvos Resublikos

Prezidentas Gitanas Nausėda, ponia Diana Nausėdienė, Ukrainos prezidentas Volodymyras

Zelenskis. Mums didelė garbė ir dovana, kad buvome pakviesti į šį renginį, kad turėjome unikalią

galimybę pamatyti, išgirsti gyvąją legendą- Ukrainos prezidentą!


Nuoširdžiai dėkoju moderatoriams Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos

vidaus politikos grupės projektų vadovei Deimantei Kuprelienei ir edukologui, mokymų

inovatoriui, lektoriui Nerijui Miginiui už puikų mokymų „Bendruomenių akseleratrouus“

organizavimą. Paskaitos, praktiniai užsiėmimai ir pokalbiai neformalaus bendravimo metu,

susitikimai ir forumas, vykęs vasario 24 d. suteikė bendruomenių lyderiams vertingų įgūdžių, kurie

sustiprins dalyvių lyderystės gebėjimus ir suteiks jiems galimybę skatinti teigiamus pokyčius savo

bendruomenėse.Edita Barsienė

Telšių vyskupijos Caritas bendrystės centro „Saulėtoji užuovėja“ vadovė
16 views0 comments

Comments


bottom of page