top of page
  • telsiucaritas

Pagalbą vargstantiems

Kartu su Telšių meru Kęstučiu Gusarovu ir Telšių vyskupu Algirdu Jurevičiumi dėkojame svečiams už jų kilnią misiją ir pagalbą vargstantiems bei Telšių vyskupijos Caritas organizacijai

Grupė Katalikų verslininkų draugijos narių iš Cloppenburgo miesto(Vokietija)šią savaitę lankėsi Telšių vyskupijoje. Reinhold Wulfers, Georg Kötter ir Rainer Strattmann atgabeno penkiasdešimtą krovinį į Telšius: maisto Caritas valgyklai, rūbų ir daiktų vargstantiems ir pabėgėliams iš Ukrainos. Telšių Šv.Antano Paduviečio parapijos pastoracinės tarybos atstovai ir Telšių vyskupijos Caritas vadovė Jūratė Damanskienė pasitiko svečius V.Borisevičiaus kunigų seminarijoje. Caritas rėmėjai apsilankė Žemaičių Kalvarijoje vaikų dienos centre ir globos namuose, susitiko su Telšių vyskupu Algirdu Jurevičiumi bei Telšių V.Borisevičiaus gimnazijos direktoriumi Robertu Ežerskiu ir mokiniais, kuriuos remia šeimos iš Cloppenburgo. Svečiai taip pat apsilankė Varnių vaikų dienos centre, kur juos svetingai sutiko parapijos klebonas Domas Gatautas.
7 views0 comments

Commentaires


bottom of page