top of page
  • telsiucaritas

PASKUTINIS KKV VIZITAS TELŠIUOSE

Rugsėjo 18-23 dienomis Telšiuose lankėsi,,Paramos Lietuvai“ grupės iš Klopenburgo KKV organizacijos nariai Reinhold Wulfers, Rainer Stratmann ir Werner Busse. Svečiai atvežė maisto produktų Caritas valgyklai, paramos daiktais ir rūbais Telšių vyskupijos Caritui , vargstantiems ir karo pabėgėliams.Tai jau 50 svečių vizitas Lietuvoje. Iš viso paramos Lietuvai grupė yra atsiuntusi į Lietuvą 51 vilkiką su maisto produktais ir daiktais.

Organizacija remia Telšių Caritas valgyklą bei Telšių vyskupijos Caritą nuo 2006 metų. Šios paramos dėka šiemet atnaujinta Telšių Caritas valgykla – atliktas kapitalinis valgyklos remontas, suteikta pagalba daiktais karo pabėgėliams iš Ukrainos, gyvenantiems vyskupijai priklausančiame name Telšiuose, kuris dalis vis dar renovuojama. KKV atstovai buvo džiugiai sutikti Vincento Borisevičiaus gimnazijoje.Jau 10 metų vykdomas projektas su Vyskupo Vincento Borisevičiau gimnazija: šeimos iš Klopenburgo remia ypač gerai besimokančius gimnazijos mokinius iš mažiau pasiturinčių šeimų. Beje, šią paramą yra gavę jau apie 30 gimnazijos mokinių. Kiekvieno vizito metu mokiniai rengia svečiams prezentacijas, kaip rėmėjų lėšos padeda jiems mokytis ir realizuoti savo pomėgius. Tikimasi projektą tęsti ir ateityje, nes vis dar atsiranda rėmėjų, norinčių padėti mokiniams iš nepasiturinčių šeimų siekti savo svajonių. Svečiai su dovanomis taip pat apsilankė Žemaičių Kalvarijos Caritas skyriaus globos namuose, apžiūrėjo naujai įrengtą Lurdą bei atsinaujinusią Žemaičių Kalvarijos baziliką, susitiko su parapijos klebonu Modestu Ramanausku, senelių namų darbuotojais ir gyventojais. Susitikimo metu skambėjo giesmės, liejosi prisiminimai, spindėjo šypsenos senelių veiduose. Šįkart taip pat lankytasi Varnių parapijos Carito vaikų dienos centre ,, Valančiaus pastogėje.“ KKV atstovus svetingai pasitiko naujasis Varnių klebonas ir vaikų dienos centro vadovas kan. Andriejus Sabaliauskas, dienos centro vaikai ir darbuotojos. Vaikai džiaugėsi svečių dovanėlėmis ir saldumynais, bei bendravimu prie stalo ir skaniais pyragais. Atsidėkodamas už ilgametę paramą vargstantiems ir Telšių Caritas valgyklai, Telšių Šv. Antano Paduviečio parapijos klebonas kan. Vygintas Gudeliūnas surengė svečiams ir valgyklos savanorėms išvyką į Palangą, Telšių katedroje aukojo Padėkos Mišias. Susitikimo metu po Šv. Mišių svečiams dėkojo Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos direktorius Robertas Ežerskis ,buvęs Telšių vyskupijos Caritas direktorius kun. Antanas Gutkauskas, seminarijos rektorius kan. Jonas Ačas, Telšių vyskupijos Caritas direktorė Jūratė Damanskienė. Grupės vadovas Reinhold Wulfers apgailestavo, kad dėl garbaus amžiaus ir susidariusios situacijos dėl karo Ukrainoje, nebegabens paramos į Telšius, bet išreiškė viltį, kad rėmėjai dar aplankys mūsų miestą su privačiu vizitu kartu su savo šeimos nariais.

Telšių vyskupijos Caritas informacija


6 views0 comments

Comentarii


bottom of page