top of page
  • telsiucaritas

Patyrėme dvasinę palaimą

Rugsėjo 7-15 dienomis Šiluvoje su nuoširdžiausiomis maldomis, giesmėmis nuvilnijo kasmetiniai Švč. Mergelės Marijos Gimimo (Šilinių ) atlaidai. Pasak juose pabuvojusių, šiųmet jie buvo ypatingi, nes vyravo didžiulis pamaldumas, gražus vieningumas, dvasingas nusiteikimas bendrai maldai, nuoširdumas ir didžiulė tikinčiųjų gausa visomis dienomis.

Žmonių minios nusidriekdavo nuo Apreiškimo koplyčios iki pat Bazilikos. Vyravo pagarba, meilė bei susiklausymas. Einant keliais aplink koplyčioje esančią Dievo Motinos statulą nebuvo jokio susigrūdimo, stumdymosi, vieni kitiems jautė pagarbą, jaunesnieji vyresniesiems padėjo atsiklaupti ar atsistoti. Gal todėl, kad šie atlaidai buvo skirti Pašvęstojo gyvenimo metams, todėl ir liejosi atlaidų dalyvių nuoširdumas, dvasinė ramybė, pamaldumas. Įvairių chorų gausos giedamos giesmės, turiningos vyskupų, kunigų homilijos teikė dvasinės stiprybės.

Šilalės parapijos tikintiesiems teko dalyvauti ir melstis rugsėjo 11 –ąją. Ši diena buvo skirta ligoniams, slaugytojams, medicinos darbuotojams ir „ Caritas “ organizacijai. Turėjome puikią progą susitikti su Tauragės, Klaipėdos karitiečių delegacijomis bei Telšių vyskupijos „ Caritas“ direktoriumi, Rietavo Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios klebonu kun. Antanu Gutkausku, pabendrauti, trumpai pasidalinti karitatyvinės veiklos patirtimi. Karitiečiai atvyko su savo uniformomis – spalvingomis liemenėmis.

Smagu, kad didžiulę dvasinę palaimą patyrėme pabuvoję Šiluvoje. Ačiū visiems Šilinių atlaidų organizatoriams.

Pranciškus ŽUKAUSKAS

Autoriaus prierašas : Rugsėjo 11 d. Šiluvoje vykusiuose atlaiduose Telšių vyskupijos „ Caritas“ direktorius, Rietavo parapijos klebonas Antanas Gutkauskas su minėtos vyskupijos karitiečių delegacijomis aptarė atskirų Carito bei visos Telšių vyskupijos Carito reikalus, o karitiečiai pasidalino savo karitatyvine veikla. Tuo pačiu buvo pasitarta, kaip efektyvinti visos Telšių vyskupijos Carito veiklą.


3 views0 comments

Comments


bottom of page