top of page
  • telsiucaritas

Rekolekcijos Žemaičių Kalvarijoje

Praėjusį savaitgalį Carito savanoriai rinkosi į rekolekcijas Žemaičių Kalvarijoje, kurių metu apmąstė Kryžiaus kelią, dalyvavo Šv.Mišiose ir Švč. Sakramento adoracijoje. Šitaip atsiliepdami į Popiežiaus maldos kvietimą "24 valandos Viešpačiui".


Rekolekcijose savanoriai klausėsi mokymų apie maldą, sužinojo ką Dievo Žodis sako apie maldą, kokios kliūtys laukia meldžiantis, kaip svarbu melstis "iš širdies". Susirinkusieji dalijosi savo išgyvenimais ir patirtimis.

Už dvasinę "įkrovą" ir palydėjimą šioje Gavėnios kelio atkarpoje nuoširdžiai dėkojame rekolekcijų vedėjui kun. Pauliui Vaineikiui OFM.


5 views0 comments

Comments


bottom of page