top of page
  • telsiucaritas

Savanorių susitikimas

Šių metų sausio 23 dieną, vyko Telšių Vyskupijos carito savanorių susitikimas. Itin gausiai susirinko Mažeikių, Klaipėdos, Šilalės, Rietavo ir kitų parapijų savanoriai. Susitikimas prasidėjo Šventomis mišiomis Rietavo Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje. Šventąsias mišias aukojo Telšių Vyskupijos Caritas direktorius kun. Antanas Gutkauskas, Žemaičių kalvarijos vicedekanas kanauninkas kun. Jonas Ačas, Žemaičių kalvarijos dekanas Plungės klebonas kun. Julius Meškauskas, Šilalės Vicedekanas Laukuvos klebonas kun. Virgilijus Pocius, Mažeikių Pranciškaus parapijos kunigas Paulius Jaraminas.

Po šventų mišių, Rietavo parapijos namuose, projekto prekybos žmonėmis koordinatorė Žavinta Širvintaitė pristatė Lietuvos Caritas vykdytą projektą Telšių Vyskupijoje "Saugok savo laisvę, netapk prekybos žmonėmis auka". Rietavo savivaldybės meras Antanas Černeckis atėjo pasveikinti susirinkusiųjų pasidžiaugė carito savanorių veikla bei pasidalino savo mintimis apie pristatyto projekto aktualumą šių dienų visuomenėje.

Vėliau Caritas savanoriai buvo pakviesti pažiūrėti Rietavo mėgėjų teatro pastatyto spektaklio pagal Juozo Erlicko pjesę „Pakeleivingi“.

Pasibaigus spektakliui, Caritas savanoriai bendraudami dalinosi ne tik arbata, vaišėmis, bet dalinosi savo patirtimi, džiaugsmais ir rūpesčiais.

Telšių vyskupijos Caritas direktorius kun. Antanas Gutkauskas pasidžiaugė savanorių nuoširdumu, aktyvumu mažinant pažeidžiamų ir socialiai remtinų žmonių atskirtį, pabrėžė ypač jautrią šių dienų priklausomybių problemą visuomenėje. Paragino parapijose steigti savitarpio pagalbos grupes kenčiantiems nuo alkoholio bei narkotinių medžiagų priklausomybių. Padėkojo Rietavo Caritas savanoriams rengiant šventę bei visiems susirinkusiems už dalyvavimą. Paragino kiekvieną gerą darbą pradėti malda bei pakvietė susitikti vasarą vykstančiuose Žemaičių Kalvarijos bei Šiluvos atlaiduose.
1 view0 comments

Comments


bottom of page