top of page
  • telsiucaritas

Tarpinstitucinis bendradarbiavimas - raktas į gerų darbų sėkmę

Vakar Mažeikiuose ir Naujojoje Akmenėje susitiko Carito bei dviejų miestų savivaldybių, nevyriausybinių organizacijų atstovai. Susitikime taip pat dalyvavo Lietuvos Carito gen. sekretorė Deimantė Bukeikaitė ir Telšių vyskupijos Carito vadovė Jūratė Damanskienė.

Šių susitikimų tikslas - tarpinstitucinis bendradarbiavimas, teikiant pagalbą vargstantiems bei Ukrainos karo pabėgėliams. Be to, tai puiki proga išgirsti vieniems kitus, spręsti iškilusias problemas, stiprinti glaudų bendradarbiavimą ateityje.


Susitikimas Mažeikiuose


Susitikimo dalyviai aptarė ir prisiminė, kokia sunki buvo karo Ukrainoje pradžia ir kokį didelį indėlį teikiant pagalbą Ukrainos karo pabėgėliams įnešė nevyriausybinės organizacijos.

Pasidžiaugta, jog šiuo metu ukrainiečiai, gyvenantys Mažeikių raj. savivaldybėje, beveik visiškai integruoti, jų poreikiai patenkinti.

Buvo aptarta, kaip galima dar labiau padėti į bėdą patekusiems, vargstantiems mūsų šalies žmonėms, kaip pritraukti į savanorystę moksleivius ir jaunimą.

Carito vadovės priminė, jog artėjant didžiosioms metų šventėms - puiki proga aplankyti vargstančius ir skirti jiems dėmesio.

Taip pat visi kviečiami dalyvauti bei prisidėti prie Advento akcijos "Gerumas mus vienija", įsigyti Carito žvakelių bei šitokiu būdu padėti gyvenimo sunkumus patiriantiems žmonėms.

Aptartas naujas iššūkis - pasiruošimas ekstremalioms situacijoms karo atveju. Kalbėta, ar institucijos būtų tinkamai pasiruošusios sutelkti kitas organizacijas ir sėkmingai veikti kilus potencialiai ekstremaliai situacijai.

Susitikime Mažeikiuose dalyvavo VŠĮ "Būk su manimi" atstovės Jolita Butkienė, Almantė Karpienė, Maltiečių atstovė Emilija Plastinina, Vaikų dienos centro "Gelbėkit vaikus" vadovė Irena Daubarienė, Savivaldybės atstovas Nerijus Repšys, vicemerė Kristina Juškevičienė, Socialinių paslaugų tarnybos direktorė Zita Jonauskienė.

Mažeikių Carito koordinatorės Danutė Komovienė ir Virginija Valko, Sedos Carito koordinatorė Laimutė Mažrimienė. Taip pat Mažeikių dekanas kun. Donatas Stulpinas, Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos klebonas Gintaras Lengvinas, Sedos klebonas Virginijus Palionis.

Šis susitikimas Socialinės apsaugos ir Darbo ministerijos finansuojamo projekto ir Telšių vyskupijos Carito organizuojamo projekto "Organizacijos Caritas institucinių gebėjimų stiprinimas" dalis.


Susitikimas N. Akmenėje


N. Akmenėje įvyko neformalus susitikimas, kuriame dalyvavo Akmenės dekanato kunigai, Carito koordinatorės ir savanorės, Ventos Vaikų dienos centro, N. Akmenės soc. paramos skyriaus atstovai.

Aptarta situacija su Ukrainos pabėgėliais, kadangi čia jų skaičius labai didelis. Savivaldybės atstovės pasakojo apie situaciją ir iššūkius rajone.

Carito koordinatorės prisiminė, kaip karo pradžioje joms teko nelengvas iššūkis - vos keletui savanorių priimti didelį būrį pabėgėlių ir jiems visokeriopai padėti.

Diskutuota apie tai, kad vietos bendruomenė senėja ir į Caritą sudėtingiau pritrauti jaunų žmonių.

Kunigai dalijosi gerąja vietos praktika: čia labai rūpinamasi vaikų dienos centro lankytojais, sėkmingai organizuojamas jų užimtumas vasarą.

Carito atstovės pasidalijo, jog jos dirba su neįgaliųjų klubu. Čia rengiamos įvairios šventės, ekskursijos, susitikimai.

Abu susitikimai buvo naudingi, nes dalintasi gerąja patirtimi ir iškilusiais iššūkiais. Tikimasi, kad tarpinstitucinis bendradarbiavimas leis užtikrinti, jog ateityje Caritas bei kitos institucijos galės dar sėkmingiau dirbti kartu.

N. Akmenės susitikime dalyvavo dekanas Olijandas Jurevičius, kun. Stasys Šlepavicius (Naujoji Akmenė), kun. Andrius Eidintas (Venta), kun. Rimvydas Marokas (Papilė ir Kruopiai).

Savivaldybės atstovai: soc.paramos skyriaus vedėja Rūta Žiedienė ir savivaldybės pagalbos Ukrainos karo pabėgėliams koordinatorė Nijolė Liaudanskienė.

Ventos VDC vadovė Daiva Urbonė, Ventos Carito savanorės ir neįgaliųjų klubo atstovės Marija Švažienė, Elena Kojelienė.


Už pagalbą organizuojant renginį dėkojame Mažeikių Carito koordinatorėms Danutei Komovienei ir Virginijai Valko bei Mažeikių Šv.Pranciškaus Asyžiečio parapijos klebonui kun. Gintarui Lengvinui. Taip pat N. Akmenės dekanato Carito koordinatorei Airidai Čerpienei ir dekanui kun. Olijandui Jurevičiui.

11 views0 comments

Comments


bottom of page