top of page
  • telsiucaritas

V. Šveikauskienė: Žinome beveik kiekvieną šeimą, kuriai reikalinga pagalba

Straipsnis iš www.silokarcema.lt


Jau greit bus dveji metai, kai Pagėgių Šv. Kryžiaus „Carito“ koordinatorė Vida Šveikauskienė rūpinasi organizacijos veikla. Pašnekovė sutiko pasidalinti mintimis su „Šilokarčemos“ skaitytojais, kaip per keletą metų vystėsi „Carito“ veikla ir kokiomis nuotaikomis šiandien gyvena ši labdaros organizacija.

- Gerb. Vida, kada tapote Pagėgių „Carito“ koordinatore?

- Atsižvelgiant į Pagėgių Šv. Kryžiaus parapijos klebono Kazio Žutauto prašymą-rekomendaciją, Telšių vyskupijos „Caritas“ paskyrė mane Pagėgių Šv. Kryžiaus parapijos „Carito“ koordinatore 2021 metų vasario 9 dieną.


- Ką Jums reiškia šios pareigos? Ar per savo darbo praktiką pastebėjote daug pokyčių?

- Šis paskyrimas mane įpareigojo organizuoti „Carito“ veiklą parapijoje. Didelės atsakomybės jausmas prieš žmones, noras padėti jiems, ypač vargstantiems, noras, kad žmonės pajustų, kad jie mums rūpi, noras, kad žmonės sužinotų, kad esame, kad pasiruošę padėti. Kaip matote, mano veiklos laikotarpis dar gana neilgas. Negaliu kalbėti apie pokyčius, nes nebuvo aktyvios „Carito“ veiklos parapijoje, o dar tiksliau sakant, visai nebuvo.

Tad viskas, ką mes padarėme per nepilnus dvejus metus, ir yra pokyčiai. O padarėme ir darome tikrai nemažai. Galime daug ką papasakoti, nes buvo nemažai renginių. Pabandysiu apibendrinti. Glaudžiai bendradarbiaujame su Savivaldybės Socialinės politikos ir sveikatos skyriumi, padedant vienišiems žmonėms, vargstančioms šeimoms, daugiavaikėms šeimoms. Prieš šv. Kalėdas ir Velykas organizuojame gerumo akcijas „Pasninko dėžė“, žmonių paaukotus produktus išdaliname skurstantiems. Pagėgių savivaldybė ir miestas nėra dideli, tad žinome beveik kiekvieną šeimą, kuriai reikalinga pagalba. Klebono dėka, bažnyčioje gavome kambarėlį, kuriame įsteigėme nedidelį labdaros centrą. Čia žmonės gali rasti jiems reikalingų daiktų, drabužių, patalynės, maisto. Mūsų „Caritas“ visomis jėgomis įsijungė į darbą, padedant pabėgusiems nuo karo ukrainiečiams. Lankomės kiekvienoje šeimoje, pažįstame kiekvieną, padedame tiek fiziškai, tiek morališkai.

„Caritas“ organizavo didžiulę gerumo akciją savivaldybėje „Ateik ir paremk“. Žmonės paaukojo tikrai įspūdingą Pagėgiams sumą. Pinigus panaudojome ukrainiečių šeimoms paremti. Bendraujame su mokyklomis, žinome, kuriems vaikams reikia materialinės pagalbos. Žodžiu, mūsų „karitiečiai“ visur pirmieji – organizuojant šventes bažnyčioje, organizuojant talkas, organizuojant bažnyčios Sinodą. Dalyvavimas Sinode padėjo išklausyti žmonių nuomones, artimai su jais pabendrauti.


- Ar per savo darbo laikotarpį pastebėjote, jog didėja skurstančių žmonių, kuriems žūtbūt reikia paramos?

- Negaliu pasakyti, ar didėja žmonių skaičius, kuriems reikia paramos. Tik galiu pasakyti, kad Pagėgiai senėja. O kadangi sensta, tai ir paramos tokiems žmonėms daugiau reikia. Finansines paramas tvarko Savivaldybė, na, o mes, „karitiečiai“, prisidedame prie tos paramos viskuo, kuo tiktai mūsų galimybės leidžia.


- Ar gaunate paramą iš Pagėgių savivaldybės?

- Anksčiau jau minėjau, kad bendradarbiaujame su Socialiniu skyriumi, Vydūno biblioteka, kultūros centru. Kreipėmės pagalbos į merą, prašydami suteikti patalpas „Caritui“. Turime daug minčių, kaip įtraukti į veiklą senjorus, jaunimą, tačiau neturime parapijos namų, neturime patalpų, kuriose galėtume plėsti savo veiklą. Meras mums atidavė nedidelį kambarėlį. Jame mes galėsime priimti žmones, kuriems reikalinga pagalba, patarimas. Čia galėsime sudėti savo veiklos dokumentus, organizuoti savanorių susitikimus. Platesnei veiklai patalpos netinka. Laukiame, kol Savivaldybė padės padaryti mums kosmetinį remontą. Tikimės, kad tai bus greitai.


- Ką palinkėtumėte vietinei valdžiai, kuri išgyvena skandalus?

- Ką palinkėti? Sveikatos jiems, racionalių darbų ir veiksmų. Didesnio bendravimo ir bendradarbiavimo su „Caritu“. Juk tiek mes, tiek jie dirbame žmonių labui ir jų gerovei. Tad atsisukime į žmogų ir spręskime jo problemas, o ne ginčykimės... O žmonėms sakome – būkite sveiki, būkite laimingi. Nebijokite ateiti, nebijokite išsakyti savo skausmą, rūpesčius. Padėsime, kuo galėsime. Dievo palaimos jums.


- Kas yra didžiausi Pagėgių „Carito“ rėmėjai?

- Kol kas didžiausias mūsų „Carito“ rėmėjas yra Lietuvos „Caritas“ ir Telšių vyskupijos „Caritas“. Jie tikrai teikia didžiulę pagalbą mums, stengiasi suburti vyskupijos „karitiečius“, organizuoja įvairius mokymus. Paskaitas skaito psichologai. Tai didelė pagalba mums bendraujant su žmonėmis. Dažni susitikimai gyvai ir per Zoom platformą sprendžiant mūsų problemas, teikiant pagalbą mums. Vasaros metu organizuoja bendrystės stovyklas. Mes visada juos jaučiame šalia, pagalba teikiama čia ir dabar. Labai norėtųsi padėkoti žmonėms, kurie eina koja kojon, dirba ranka rankon nuo pat mūsų veiklos pradžios. Visi Pagėgiai žino, kad mūsų „Caritas“ – tai trys Vidos ir Zina. Tai Vida Martišauskienė, Vida Pavlovienė, aš – Vida Šveikauskienė – ir Zina Budginienė. O dabar galime pasigirti, kad mūsų jau 14. Žmonės, pamatę mūsų veiklą, ateina ir pasisiūlo patys tapti „Carito“ savanoriais. Ačiū jiems visiems.


2 views0 comments

Comments


bottom of page