top of page
  • telsiucaritas

Šeimų gerovės projektas - net dviejuose miestuose

Updated: Sep 22, 2023

Rugsėjį baigiasi Telšių vyskupijos Caritas vykdomas Šeimų gerovės projektas. Tai kelis metus iš eilės organizuojamas projektas, prasidėjęs šių metų sausį. Šiemet visos veiklos vyksta Klaipėdoje ir Šilutėje.

Patirtimi bei įspūdžiais dalijasi Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos socialinė darbuotoja Aurelija Lipskė bei Šilutės Carito socialinė darbuotoja Nijolė Stankienė. Abi patvirtina, kad šis projektas labai svarbus dalyvavusiems, tad ir prasidėjusi įvairių veiklų bei gerų darbų kelionė tęsis net jam pasibaigus.


Klaipėdoje - aktyvus būrys jaunųjų karitiečių


"Prasidėjus projektui norėjome įveiklinti vaikus, jaunimą, taip ir "gimė" Marijos Taikos Karalienės jaunieji karitiečiai (toliau - MTK jaunieji karitiečiai), jų amžius 14 -17 metų", -pasakojo A. Lipskė.

Projekto rėmuose susikūrė jaunųjų karitiečių grupelė, tai - jauni savanoriai, kurie prasmingai leidžia laiką ir šitaip prisideda prie gerų darbų.

"Pirmiausiai atlikome apklausą, kokių paskaitų su psichologe norėtų jaunimas. Buvo atsakymų, kad reikia tokių temų: kaip priimti savo kūną, kaip bendrauti, palaikyti pokalbį ir kartais draugų įtakai pasakyti griežtą "ne". Jaunuoliai norėjo išgirsti ir apie narkotikų prevenciją", - dalijosi Klaipėdos Carito atstovė.

Paskaitas skaitė dvi psichologės: Sandra Anuškevičienė ir Eglė Ramanauskaitė. Kiekvieną mėnesį temos buvo skirtingos bei įtraukiančios.

Įvyko susitikimas su jaunųjų karitiečių tėvais, kadangi paauglystė - iššūkių keliantis laikotarpis ne tik jaunimui, bet ir paauglius auginantiems tėvams. Medicinos psichologas Dalius Kurlinkas su humoru, bet labai aiškiai papasakojo apie paauglystę.

Jaunųjų karitiečių veiklos, be abejo, prasmingos. Jie lankėsi senelių globos namuose, bendravo. Prisidėjo ir kitose Carito veiklose.

Be to, jaunuoliai kartu su vadovais ne kartą ėjo į žygį. Aplankė Telšius, Kretingą, Karteną, Tverus ir Juodkrantę.

Karitiečiai taip pat galėjo lankyti anglų kalbos kursus. Vasarą mokėsi net ir japonų kalbos pradmenų. Juos mokė ir su kalbomis supažindino Klaipėdos universiteto socialinio darbo studentai iš kitų šalių, kurie bendradarbiauja su Caritu.

Devyni MTK jaunieji karitiečiai turėjo galimybę dalyvauti vasaros stovykloje "Spiečius", kurioje ne tik smagiai praleido laiką, tačiau ten netrūko ir emocinių paleidimų.

Nors projektas vyko š.m. sausio - rugsėjo mėnesį, tačiau Carito socialinė darbuotoja teigia, jog pamačius naudą, kaip vaikams tai išėjo į gerą, MTK karitiečiai ir toliau tęs pradėtas prasmingas veiklas.


Šilutėje - ne tik konsultacijos, bet ir nauji savanoriai


Šilutės Carito socialinė darbuotoja N. Stankienė pasakojo, kad projekto metu vyko konsultacijos ir grupiniai užsiėmimai asmenims, išgyvenantiems krizę ir iš įvairių priklausomybių besivaduojantiems žmonėms. Juos konsultavo psichologė Diana Lučinskienė ir socialinė darbuotoja N. Stankienė.

"Projekto tikslas - nuolatinis sužeistų žmonių palaikymas, pagalba iš priklausomybių "lipantiems" žmonėms. Mes suteikiame įrankius ir pagalbą, kaip neišklysti, atsilaikyti, kur ir kada ieškoti pagalbos.

Žmonės, atėję į Caritą, pirmiausia kreipiasi pagalbos maistu, rūbais, tačiau dažnai paaiškėja, kad jų problemos kur kas gilesnės. Tad Šilutėje organizuotas konsultacijos žmonėms, kurie praėjo reablitacijos programas arba kurie bando tvarkytis su priklausomybe savarankiškai.

Čia labai padeda tikėjimas, pagalba iš šalies, išklausymas, informacijos suteikimas. Tai nėra vienkartinis darbas, bet nuolatinis procesas, ėjimas kartu su Dievu", - dalijosi Šilutės Caritas atstovė.

Priklausomybė apima ir paliečia visas žmogaus gyvenimo sritis, todėl projekto metu stengiamasi teikti kompleksinę pagalbą. Tai gali būti individualios konsultacijos, grupiniai užsiėmimai, informacijos sklaida, socialinių įgūdžių palaikymo ir atstatymo programos.

Konsultacijų metu paaiškėjo, kad jiems trūksta visko: palaikymo, patarimo, žinių, įgūdžių, išklausymo ir informacijos.

"Džiugu, kad projekto metu net keletą naujų savanorių pavyko "prisijaukinti" į savanorystės kelią. Vienas jų - vyriškis, jis labai padeda Carito savanorėms. Kitas dalyvis nori tolimesnių palaikomųjų konsultacijų.

Šiems žmonėms, vien atėjimas ir vietos pakeitimas labai daug duoda, pakylėja, leidžia galvoti ne vien apie problemas", - sakė N. Stankienė.

Nors projektas baigiasi, tačiau konsultacijos vyks ir pasibaigus jam, nes, pasak Carito atstovės, norisi dar labiau padėti šiems sužeistiems žmonėms. Kai kurie projekto dalyviai dalijosi, kad po paskaitų net savo šeimose pradėję geriau sutarti. Tai motyvuoja daryti gerumo darbus ir toliau.


Projektas finansuojamas iš SADM lėšų.

102 views0 comments

Comments


bottom of page