top of page
  • telsiucaritas

Šeimų gerovės projektas Telšių vyskupijoje

Baigėsi Telšių vyskupijos Caritas vykdomas projektas ,,Socialinė ir psichologinė pagalba šeimoms (asmenims), išgyvenantiems krizę ir šeimoms (asmenims), auginančioms įvairių sutrikimų turinčius vaikus''.Projekto veiklos vyko Telšiuose ir Šilutėje.

Telšių Mažosios parapijos Carito komanda teikė pagalbą šeimoms, auginančios įvairių sutrikimų turinčius vaikus.


Šio projekto metu sveikatos psichologė Agnė Burkauskaitė vedė individualius ir grupinius užsiėmimus vaikams, turintiems įvairių specialiųjų poreikių. Taip pat individualius užsiėmimus jų tėvams apie tai, kas yra atsakinga tėvystė, kaip padėti sau ir vaikui spręsti iškilusias problemas, kai vienam pačiam sunku jas išspręsti arba apie problemas labai nedrąsu kalbėti ir nejauku ieškoti pagalbos.

Mažosios parapijos Carito vadovės socialinės pedagogės Editos Barsienės grupinės paskaitos ir užsiėmimai apėmė įvairias šeimos krizes, vaikų auklėjimą. Individualios konsultacijos buvo nukreiptos į santykių šeimoje gerinimą, dorovinių vertybių pagrindo formavimą šeimoje ir kaip nebijoti socializuotis visuomenėje.


Prie projekto veiklos savanorystės pagrindais prisidėjo Telšiuose apsigyvenusi karo pabėgėlė ukrainietė psichologė Anna Keller. Ji pravedė Žarėnų dienos centro lankančių vaikų mamos neurografikos užsiėmimą. Neurografika, kaip pasakojo psichologė, tai grafinis mūsų santykio su problema bei mūsų problemos pojūčių transformacijos metodas, leidžiantis dirbti su savo vidiniais išgyvenimais. Šis terapijos metodas leidžia išlieti savo emocijas ant popieriaus ir, dirbant su piešiniu, pasinerti į sąmonės gelmes, įžvelgti esamą problemą ir siekti pakeisti savąją realybę.

Projekto eigoje 10 vaikų dalyvavo Mažosios parapijos Carito vasaros vaikų stovykloje, kurioje parapijos Caritas savanorių, Lietuvos skautijos Telšių tunto vadovų komanda, stovyklautojus mokė nugalėti savo baimes, skatino patirti nuotykių, išmokti pagelbėti sau ir artimui ir nepamiršti, kad kiekvienas iš jų yra talentingas ir gali savo talentu puošti ne tik save, bet ir Bažnyčią.


Šilutėje vyko konsultacijos ir grupiniai užsiėmimai asmenims, išgyvenantiems krizę ir turintiems įvairių priklausomybių. Užsiėmimus vedė psichologė Diana Lučinskienė ir Šilutės Caritas koordinatorė bei socialinė darbuotoja Nijolė Stankienė. Projekto vykdymo metu buvo dirbama su šeimomis ir pavieniais asmenimis, suteikta apie 80 individalių konsultacijų 29 asmenims, vyko grupiniai užsiėmimai su psichologe ir savitarpio pagalbos grupėse.


Psichologė Diana Lučinskinė pastebėjo, kad dažniausiai pasitaikančios krizinių situacijų priežastys- socialinis apleistumas, įvairios priklausomybės, dvasiniai sužeidimai. Vaikystėje patirti traumuojantys išgyvenimai dažniausiai įtakoja vienokias ar kitokias socialines problemas. Dar viena projekto metu išryškėjusi problema - krizines situacijas išgyvenantys asmenys dažnai nežino ar net neišdrįsta ieškoti pagalbos. Psichologė D. Lučinskienė nuogąstauja, kad daugėja žmonių, galvojančių apie pasitraukimą iš gyvenimo savo noru.


,,Kad padėti žmogui - būtina rasti kelią į jo širdį, -dalijosi Šilutės Caritas koordinatorė Nijolė Stankienė, - Tad ir projekto įgyvendinimas vyko visokeriopai: su vienais paprasčiau, kitų mums taip ir nepavyko "sušildyti".

,Jei keičiamės mes, keičiasi ir pasaulis aplink mus. Atitinkamai keičiasi ir tos problemos, kurios taip dažnai mus vargina”, -pabrėžė socialinė pedagogė, Telšių Caritas koordinatorė Edita Barsienė.

Labai tikimės, kad šis projektas padėjo socialiai jautrių šeimų nariams pagerinti socialinius ir bendravimo įgūdžius, atpažinti ir valdyti savo emocijas, spręsti iškilusias problemas ir formuoti dorovines vertybes.Projektas finansuojamas iš SADM lėšų16 views0 comments

Comments


bottom of page