top of page
  • telsiucaritas

"Caritas" stovykloje - laikas bendrystei ir susitikimamsRugpjūčio 24 -26 dienomis įvyko Telšių vyskupijos "Carito" organizuota stovykla Palangoje. Į

Palangą pakviestos Carito savanorės ir darbuotojos iš skirtingų Lietuvos kampelių.

Per kelias stovyklos dienas, savanorės klausėsi įvairių paskaitų, atliko praktines užduotis, o be

kita ko spėjo ir trumpai atsikvėpti nuo kasdienių darbų, atsakomybių bei pasimelsti šv. Mišiose,

kurias aukojo Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius.


Iš Dievo žodžio semtis jėgų ir išminties


Pirmąją stovyklos dieną visus pasveikino Telšių vyskupijos Caritas vadovė Jūratė Damanskienė,

Lietuvos Caritas generalinė sekretorė Deimantė Bukeikaitė.

Asmeniniu, jautriu liudijimu pasidalijo Carito koordinatorė Agnė Vasiliauskaitė. Ji pasakojo kaipgi

prasidėjo tikėjimo kelionė ir kaip ji pateko į Caritas bendruomenės gretas. Pasak Agnės, didelis

džiaugsmas būti Carito dalimi.

Vienuolė s. Vitalija Fedaravičiūtė dalijosi mintimis bei patirtimi apie Dievo žodžio skaitymą, kaip

iš Dievo žodžio semtis jėgų bei kasdienės išminties. Savo mintimis apie tai vėliau dalijosi ir

stovyklos dalyvės.


Caritas - lyg vilties spindulys


Antrąją stovyklos dieną karitietės ne tik klausėsi lektorių iš Lietuvos Carito pristatymų, bet ir

turėjo laiko atokvėpio minutėlei pajūryje.

Pirmąją dienos dalį Kauno arkivyskupijos Caritas direktoriaus pavaduotoja Milita Žičkutė -

Lindžienė dalijosi įžvalgomis apie bažnyčios socialinio mokymo džiaugsmus bei iššūkius

šiandienos pasaulyje, Lietuvoje. Pasakodama ji rėmėsi aktualiais gyvenimiškais pavyzdžiais, savo

asmenine patirtimi. Buvo aptarti tokie aspektai kaip: krikščioniško socialinio mokymo principai ir

kt.

Stovyklos dalyvės gavo ir praktinę užduotį grupėse, po jos - laukė aptarimas.

Lietuvos Carito generalinė sekretorė D. Bukeikaitė detaliau pristatė Carito struktūrą, aptarė

pagrindines Carito kryptis, pasakojo kaipgi patiriame Caritą šiandien.

Antrąją stovyklos dieną vainikavo šv.Mišios, jas aukojo ir už Carito atstoves meldėsi Telšių

vyskupas Algirdas Jurevičius.

Jis savo pamokslą pradėjo sakydamas, jog šios dienos Evangelijos pagal Matą ištrauka apie

didžiausią įsakymą skamba šitaip: "Mylėti Dievą ir žmogų, – Būtent ši ištrauka yra ir Caritas

organizacijos veiklos pagrindas: per pagalbą žmogui tarnauti Dievui. – Tikriausiai jūs turite blatą


pas Dievą, kad Viešpats taip suvadovavo, kad būtent šiandien nuskambėtų ši reikšminga

ištrauka."

Vyskupas pabrėžė, jog daug atjautos šiose žodžiuose: „Tavo tauta taps mano tauta, tavasis

Dievas taps mano Dievu“. Šiuos žodžius galime dar ir toliau pratęsti, sakydami: „tavo vargas ar

skausmas bus mano vargu ir skausmu... tavo rūpesčiai taps taip pat ir mano rūpesčiais...“ Caritas

organizacija stengiasi savaip įgyvendinti šią misiją, kad nebūtų svetimo skausmo, bet kad visa

visuomenė pasijustų viena šeima, siekianti padėti vienas kitam."

Besibaigiant stovyklai Palangoje D. Bukeikaitė pristatė kaip šiandieninėje bendruomenėje

funkcionuoja Caritas ir koks svarbus yra Carito savanorių ir darbuotojų indėlis. Aptarti ir Carito

organizacijos iššūkiai, laukiantys ateityje.

Pasak jos, Caritas - lyg vilties spindulys mūsų bendruomenėse.

Lietuvos Carito atstovė pabrėžė, kad ši organizacija visada yra šalia žmonių ir kaip Caritui svarbu

stebėti laiko ženklus, o prireikus - atnaujinti veiklas, kad būtų atliepti to laikmečio visuomenės

poreikiai.

Labai svarbu, jog Caritas išliktų artimo meilės vieta, tačiau nenutrūktų ir evangelizacija, tai -

dvigubas iššūkis.

Prieš užbaigiant stovyklą, karitietės būrėsi į grupeles aptarti kaip kiekviena jų patiria Caritą.


Dalyvių įspūdžiai


Dalyvės dalijosi įspūdžiais apie kelias dienas praleistas stovykloje.

Anot jų, po stovyklos pajautė dar didesnę bendrystę, pastiprinimą, dėkingumą ne tik lektoriams,

organizatoriams, bet ir viena kitai.

Moterys namo išsivežė ne tik naujas žinias, idėjas, pažintis, bet malonius įspūdžius.

Jos tikisi, kad tokie susitikimai kaip šis, įvyks dar ne kartą, o Caritas kaip organizacija nenustos

augti, pritrauks daugiau naujų savanorių, jaunimo. O visų svarbiausia, kad čia nepritrūktų gerų

rankų bei atvirų širdžių!


25 views0 comments

Commenti


bottom of page