top of page

Įgyvendinti projektai

download.png

Socialinė ir psichologinė pagalba šeimoms (asmenims), išgyvenantiems krizę  ir  šeimoms (asmenims), auginančioms įvairių sutrikimų turinčius vaikus

Projekto įgyvendinimo laikotarpis   2022-01-01      2022-12-31

Projekto tikslas : Savarankiškos ir konstruktyvios šeimos ugdymas

Tikslinės grupės:

1. Šeimoms (asmenys), auginantys įvairių elgesio, raidos, emocijų sutrikimų turinčius vaikus.

2.Asmenys (šeimos) , patiriantys traumuojančių išgyvenimų ir išgyvenantys krizę.

 

Projekto uždaviniai:

1. Organizuoti individualias socialinio darbuotojo bei psichologo konsultacijas šeimoms(asmenims) auginančioms emocijų, elgesio, raidos sutrikimų ir negalią turinčius vaikus- tėvams ir vaikams, padėti rasti problemų sprendimų būdus.

2. Organizuoti individualias socialinio darbuotojo ir psichologo konsultacijas šeimoms (asmenims), išgyvenantiems krizę ir patiriantiems tarumuojančių emocinių išgyvenimų , padėti įveikti krizes.

3. Per sveikatos psichologo vedamus užsiėmimus vaikams ir tėvams suteikti žinių, akcentuojačių šeimos humaniškų santykių svarbą, kaip darnios šeimos pagrindą.

4. Individualių psichologo ir socialinio darbuotojo vedamų užsiėmimų metu padėti asmenims( šeimoms )atpažinti savo, kaip asmens gerąsias sąvybes ir mokytis jas puoselėti, stiprinti savivertės jausmą ir formuoti dorovinių vertybių pagrindą.

5. Mokyti priklausomybes patiriančius asmenis atpažinti ir sugebėti valdyti priklausomybės ligos simptomus. 6. Stiprinti motyvaciją blaiviam gyvenimui per grupinius užsiėmimus bei savanorystę. 7. Grupiniuose susitikimuose skatinti ir mokyti dalintis išgyvenimais,liudijimais, pozityvia patirtimi.

Projekto veiklos:

1.Psichologo ar socialinio darbuotojo konsultacijos asmenims, patyrusiems traumuojančių emocinių išgyvenimų (netektis, skyrybos ir kt.), taip pat jų šeimoms skirtospadėti  įveikti krizes, spręsti iškilusias problemas, kovoti su priklausomybėmis ir atsikratyti traumuojančių emocinių išgyvenimų, geriau pažinti save ir valdyti emocijas, pagerinti socialinius įgūdžius ir formuoti dorovines vertybes.

2.Grupiniai užsiėmimai su soc.darbuotoja arba psichologe savitarpio pagalbos grupėse skirti pagalbai krizes patiriantiems ir traumuojančių išgyvenimų turintiems asmenims lavinti socialinius ir bendravimo įgūdžius, įveikti vienišumą, atgauti savivertę.

Grupinis užsiėmimas su psichologe tėvams, auginantiems įvairių sutrikimų turinčius vaikus,  skirtas pagerinti vaikų auklėjimo, tėvystės ir bendravimo įgūdžius. Grupinis užsiėmimas vaikams su psichologe skirtas geriau pažinti save ir valdyti emocijas.

3.Dalyvavimas  stovykloje skirtas pagerinti vaikų iš socialiai pažeidžiamų šeimų tarpusavio bendravimo, socialinius bei savarankiškumo įgūdžius, jų savivertę, padėti formuotis dorovinėms vertybėms.

4. Konsultacijos šeimoms (asmenims), auginančioms (-tiems) įvairių elgesio, emocijų, raidos sutrikimų, taip pat negalią turinčius vaikus   skirtos  pagerinti socialinius ir bendravimo įgūdžius, tėvystės,vaikų auklėjimo, socialinius bei savarankiškumo, įgūdžius, pagerinti  jų savivertę, atsakomybę, integraciją į visuomenę.

Projekto rezultatai:

Projekto metu suteiktos 135 konsultacijos psichologo ir socialinio darbuotojo konsultacijos 44 asmenims, patiriantiems krizes ir turintiems traumuojančių emocinių išgyvenimų bei asmenims (šeimoms), auginančioms įvairių elgesio, emocijų, raidos sutrikimų, taip pat negalią turinčius vaikus. 59 asmenys dalyvavo 7 grupiniuose užsiėmimuose: savitarpio pagalbos grupių užsiėmimuose, grupiniuose užsiėmimuose tėvams ir vaikams, stovykloje.

Projekto veiklos padėjo socialiai pažeidžiamiems asmenims lavinti socialinius ir bendravimo įgūdžius, atitraukti juos nuo neigiamos socialinės aplinkos, atsikratyti traumuojančių emocinių išgyvenimų ir priklausomybių, spręsti iškilusias problemas, įveikti krizes bei vienišumą, atgauti savivertę ,ugdytis savarankiškumą ir atsakomybę, geriau pažinti save ir valdyti emocijas bei prisidėjo prie savarankiškos ir konstruktyviai funkcionuojančios šeimos kūrimo.

 

Projektas finansuojamas iš SADM lėšų.

Projekto finansavimo suma: 9000 Eur.

Straipsnių apie projektą nuorodos:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02wE5a1uzR1vhFVoqoLEAU1K6tz7PY8UVQ21RsWhctkKSEjKMZbDsc3R7Aam7ML4tl&id=100088191637085


https://www.telsiucaritas.lt/post/%C5%A1eim%C5%B3-gerov%C4%97s-projektas-tel%C5%A1i%C5%B3-vyskupijoje

318627425_589274782928329_3571149123818395789_n.jpeg
319697105_1282834932505049_1115331727876911960_n.jpeg
bottom of page